ΣΤΟΦΑΡΙΣΜΑ ΚΑΙ ΨΗΣΙΜΟ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ

Το προϊόν στοφάρεται κατά τη διάρκεια του ψησίματος.