ΨΗΜΕΝΑ

Το προϊόν είναι έτοιμο και χρειάζεται μόνο απόψυξη.